Договір публічної оферти

Дата публікації 11.01.2019

 

 1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України Стаття 639, є офіційною пропозицією (публічною офертою), далі за текстом – «Оферта», розділ сайту ukrtext.org.ua/kursy/, далі по тексту – «Виконавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт. Виконавець розміщує Публічну оферту на офіційному інтернет-сайті Виконавця.

1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Виконавцем (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цієї оферти, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.

1.4. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст ДОГОВОРУ і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Пропоновані можливості, ВИКОНАВЕЦЬ пропонує Вам відмовитися від використання послуг.

 

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

2.2. «Послуга» – онлайн послуга, що надається Виконавцем згідно опису відповідної картки Послуги на Інтернет-сайті;

2.3. «Інтернет-сайт» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації послуг, роботи або товарів шляхом здійснення електронної угоди.

2.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень і є рівносильним висновку двостороннього письмового Договору.

2.5. «Виконавець» – Юридична або Фізична особа-підприємець, що реалізує послугу, представлені на Інтернет-сайті.

2.6. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, викладених в оферті.

2.7. «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Замовником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2.8. Онлайн-заняття – це сукупність матеріалів, до яких надається доступ в режимі реального часу і / або в режимі трансляції їх записа за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персональних данних для доступу на умовах цієї оферти.

2.9. «Кошик» – формалізований програмно на Інтернет-сайті інструмент інтернет продажу, який дозволяє Замовнику вибрати до оплати або відмовитися від покупки одного або декількох Послуг, переглянути вартості, вибрати кількість, переглянути дану оферту і провести оплату.

2.10. Програма – цілісна сформована сукупність онлайн занять, електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов’язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.

2.11. Персональна інформація для доступу – персональна формалізована у відповідності зі стандартами мережі інтернет-запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), логін (ім’я) користувача та паролі входу доступу, що дозволяє Замовнику отримати доступ до Послуги в мережі Інтернет.

 

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов’язується передати у власність Замовника доступ до Послуги на час, обумовлений на інтернет-сторінці відповідної Послуги, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даної оферти.

3.2. Справжня оферта регулює купівлю-продаж послуги на сайті, в тому числі:

 • добровільний вибір Замовником Послуги на сайті;
 • самостійне оформлення Замовником замовлення на сайті;
 • оплату Замовником замовлення, оформленого на сайті;
 • обробку і надання Послуги Замовнику.

 

4. Порядок оформлення замовлення і надання послуг

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Інтернет-сайті.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності можливості надати Послугу, менеджер компанії зобов’язаний поставити Замовника до відома (по телефону, вайбер або через електронну пошту).

4.4. При відсутності послуги Замовник має право замінити її послугами, відповідними за вартістю або відмовитися від даної послуги, анулювати замовлення.

4.5. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів на емаил ukrtext.org.ua@gmail.com.

4.6. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на електронну адресу, вказану при заповненні заявки на участь в Програмі, терміном в один робочий день, направляється Персональна інформація з логіном і паролями доступу до замовленої послуги.

4.7. У разі неотримання Замовником Персональної інофрмації терміном в один робочий день, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: ukrtext.org.ua@gmail.com, за номерами телефонів на Сайті виконавця або будь-яким іншим способом.

4.8. Персональна інформація дійсна для Одного Замовника, який отримав зазначену інформацію. Забороняється передача Персональної інофрмації третім особам.

4.9. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особового) кабінету, уроків і інших елементів Програми, а також всі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, і зобов’язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого ) кабінету.

4.10. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

4.11. Під час участі в онлайн заняттях забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, консюльтанта, викладача, тренера, розповсюдження рекламних матеріалів, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства.

4.12. Під час участі в онлайн заняттях забороняється заважати іншим учасникам і вчителю проводити заняття будь-яким чином. Якщо подібна поведінка буде визначена і при підтвердженні учителем і технічною службою ресурсу факту, що дії були зроблені саме цим учасником, Виконавець має право перший раз попередити Замовника, надавши факти; на другий раз після такої поведінки – оштрафувати такого Замовника на суму до 500 грн .. На третій раз Виконавець може анулювати участь Замовника в он-лайн заняттях без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.13. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів, текстів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.14. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Замовника до обраної програми в разі встановлення фактів передачі Замовником Персональної інформації третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео, текст і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.15. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

 

5. Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуги вказується в описі на відповідній сторінці Інтерні-сайту на картці Послуги, яку Замовник обирає для розрахунків.

5.2. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати.

5.3. Оплата Послуг Замовником означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами даної оферти.

5.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на Інтернет-сайті.

5.5. Виконавець має право змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Інтернет-сайті.

5.6. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право сплачувати за Послугу частинами.

5.7. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

 

6. Припинення договору

6.1. Припинення Виконання даної оферти можливо:

 • за домовленістю сторін;
 • тимчасово перервати з ініціативи Замовника. У такому разі Сторони підписують Додаток до цього договору, Який стає його невід’ємною частиною.
 • у випадку Порушення Замовником обов’язків або умов, передбачених даною офертою.

6.2. Розірвання оферти однією з сторін НЕ звільняє Замовника від оплати Фактичного надання послуг.

6.3. При бажанні розірвати дію оферти Замовних повинен повідомити Виконавця в письмовій формі НЕ менше чим за 15 днів до запланованого останнього заняття.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткова або повне невиконання зобов’язань згідно цього Договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які підтвердженні Торгово-промисловою палатою України и трапилися після вступу в дію цього Договору.

 

7. Права та обов’язки Замовника

7.1. Замовник має право

7.1.1. Отримати Послуги на умовах справжньої оферти.

7.1.2. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв’язку.

7.1.3. Входити на онлайн курс під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персонального комп’ютера, ноутбука, нетбука, планшета, смартфона і ін.).

7.1.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правові відносини.

7.2. Замовник зобов’язується:

7.2.2. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цією офертою.

7.2.3. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв’язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв’язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цією офертою. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

7.2.4. Підтримувати в справному технічному стані належні йому обладнання та канали зв’язку, що забезпечують доступ до Сайту, такі як / але не лімітовані списком: комп’ютер, ноутбук, смартфон, доступ до наданого Виконавцю емаіл Замовника, мобільний сервіс, вайбер, і т.д.

7.2.5. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про розклад, дату, час, вартість та умови надання Послуг, яка надається йому через емаіл, вайбер, Персональний кабінет і т.д., розміщені на Інтернет-Сайті. Замовник не має права пред’являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті, в емаіл відправлених на емаіл Замовника.

7.2.6. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, які супроводжують відповідну Послугу.

7.3. Замовнику забороняється:

7.3.1. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) он-лайн заняття, проведеного в рамках надання Послуг відповідно до Закону України Про авторське право і суміжні права.

7.3.2. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, текстові інформаційні матеріали, записи онлайн заняття, отримані в рамках цієї оферти.

7.3.3. Поширювати матеріали, отримані в рамках цієї оферти будь-яким шляхом в рамках надання Послуг відповідно до Закону України Про авторське право і суміжні права.

7.3.4. Використовувати отриману в рамках даної оферти інформацію, матеріали в комерційних цілях.

7.3.5. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (Без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

7.3.6. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

7.3.7. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, вчителів, адміністраторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання послуг відповідно до ст. 3 Конституції України, ст. 55 Конституції України, ст. 15 Цивільного кодексу України, ч.2 ст. 94 Цивільного кодексу України, та згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»

7.3.8. Передавати і / або надавати доступ до Послуги будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

 

8. Права та обов’язки Виконавця

8.1. Виконавець має право:

8.1.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, з огляду на умови даної оферти, інших, підписаних з Замовником договорів і вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

8.1.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

8.1.3. Самостійно визначати / змінювати дати проведення он-лайн занять (вебінарів, тренінгів).

8.1.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн уроках в рамках Програми та вимог Міністерства Освіти і науки України, а також функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.

8.1.5. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі тренерів та / або консультантів.

8.1.6. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного уявлення інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

8.1.7. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгук про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про отриманi послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.1.8. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

 • Надання Замовником недостовірної інформації.
 • Недотримання Замовником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п.п. 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 цієї оферти.
 • Порушення Замовником п.п. 4.12-14, 8.2-8.2.4 оферти.

8.1.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

8.1.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови даної публічної оферти шляхом розміщення нової редакції її на Сайті.

8.2. Виконавець зобов’язується:

8.2.1. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цією офертою.

8.2.2. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цієї оферти.

8.2.3. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

8.2.4. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладах трансляцій) шляхом розміщення такої інформації відповідно до п.п. 4.11. даної оферти.

 

9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. У разі виникнення конфліктів по питанням, передбачених ціею угодою, сторони вживатимуть всіх заходів що до вирішення конфліктів шляхом переговорів без участі суду.

9.2. У разі неможливості вирішення конфліктів шляхом перемовин, спори вирішуються в судновому порядку, відповідно до чинного законодавства України

 

10. Захист персональних даних і конфіденційна інформація

10.1. Погоджуючись з умовами оферти і приймаючи її умови, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цієї угоди відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збіром, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, змінами, оновленням, використанням і поширенням (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов’язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику в зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця (в тому числі паролі доступу, фото, вiдео, текстовi матерiали та iнше), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

 

11. Права інтелектуальної власності

11.1. Всі онлайн заняття в формі виступів, лекцій; аудіо і відео-практики, аудіо-, відео-, текстові уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цієї оферти (далі – Матеріали) є об’єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей, якщо інше не обумовлено спеціальним договором, окремо підписаним між Замовником і Виконавцем.

11.3. Забороняється будь-яким чином копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. Інші умови

12.1. Оферта вступає в дію Укладення з моменту оплати замовником будь якої Послуги на сайті та діє на протязі терміну вказаним в карточці Послуги у розділу на сайті ukrtext.org.ua/kursy/ до його припинення на укладенних вище умовах.

12.2. У випадках, не передбачених цією офертую, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.3. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту даної оферти, прав і обов’язків кожної сторони, що випливають чи пов’язані з виконанням оферти, суть термінів, що вживаються в ній, а також відповідність тексту оферти намірам і волі Сторін.

12.4. Якщо будь-яке положення (частина) оферти є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень оферти в цілому.

12.5. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цієї оферти застосовується право України.

12.6. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

12.7. Зміни умов угоди оформлюються додатково и вступають у дію після Підписання Сторін.